Snímače a Snímacie systémy

Pripojovacie káble

Produkty

APA-01 Dyneema zosilnený patchcord s 2x FC/APC

LCP-01 je voliteľná modifikácia produktu na predĺženie dĺžky vlákien senzorov.

LCP-03 je voliteľná modifikácia produktu na predĺženie dĺžky kábla senzorov.

SBC-00 Dyneema vystužený chrbticový kábel

WCP-01 je vodotesná ochrana konektora IP67 pre konektory FC/APC

WPA-01 Dyneema zosilnený patchcord s 2x FC/APC a 2x WCP-01

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.