Snímače a Snímacie systémy

Premiestnenie

Produkty

D-04 je vylepšená verzia predchádzajúcich senzorov D-01 a D-02.

Typ: prispôsobiteľný rozsah merania od 0 do 100 mm Snímač posunutia

Použitie: Aplikácie

Spôsob inštalácie: Vlastné

Kompenzácia teploty: Integrovaná v telese snímača

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.