Snímače a Snímacie systémy

Vlhkosť

Produkty

Typ: Snímač vlhkosti

Použitie: Meranie relatívnej vlhkosti a teploty v jednom telese

Spôsob inštalácie: Upevnenie na objekt

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.