Novinky

Museli sme privatizovať spoločnosť

Spoločnosť Sylex vznikla ako slovensko-americký spoločný podnik. Keď americký partner Molex odišiel, slovenský čiastočný vlastník odkúpil americký podiel v spoločnosti a začal bojovať o miesto na trhu, kde bol úspešný. (Celý článok je k dispozícii v slovenskom jazyku.)

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.