Snímače a Snímacie systémy

Čas realizácie

Deň 0

Dotaz od zákazníka

Deň 0 až 1

Odpoveď s technickými otázkami

Deň 2

Schválenie konfigurácie vlnovej dĺžky
Vlastný výkres výrobku a cenová ponuka zaslaná na schválenie

Deň 3

Po schválení, zakúpenie vlastných vlákien (dodanie do 4 týždňov) alebo použitie skladových vlákien (výroba môže začať okamžite)

2-4 týždne (2 týždne pre skladové vlákna)

Odosielanie produktov zákazníkovi

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.