Novinky

Včela SYLEX

Vítame nových členov našej komunity SYLEX – včely SYLEX.

Každá zodpovedná spoločnosť sa okrem vlastných zamestnancov, zákazníkov a obchodu stará aj o životné prostredie. ISO 14001 je viac-menej “vodičský preukaz”, ktorý stanovuje štandardné environmentálne pravidlá a správanie, ale vždy je dobré, ak urobíme jeden alebo viac krokov ďalej.

Jedným z environmentálnych projektov, ktoré sme v tomto roku začali realizovať v rámci projektu SYLEX, je včela SYLEX. V dôsledku klimatických zmien a iných ľudských činností sa populácia tohto hmyzu rýchlo zmenšuje. Každý pozná citát: “Keby včely zmizli z povrchu Zeme, človeku by ostali len štyri roky života.” Nevieme, či to budú skutočne štyri roky, alebo či je to nízky alebo vysoký odhad, ale radi by sme týmto malým príspevkom pomohli našej matke Zemi a zvýšili populáciu včiel vybudovaním niekoľkých úľov na dvore nášho pozemku.

Popularita mestského včelárstva rastie, včely sú súčasťou nášho mestského života. Kvalita medu z mestských úľov je rovnako vysoká ako z lúk a lesov. Naši zamestnanci vítajú túto ekologickú aktivitu a tešia sa na ochutnávku prvého medu od včiel SYLEX. A kto vie, možno aj pre vás zostane pár lyžičiek medu!

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.