Novinky

Optické zväzky s konektorom Prizm® LightTurn®

Spoločnosť SYLEX ponúka širokú škálu zväzkov s konektormi Prizm® LightTurn®, ktoré podporujú pripojenie k aktívnym komponentom na palube prostredníctvom mechanicko-optického rozhrania (MOI) alebo priameho pripojenia k modulom Broadcom MiniPOD a MicroPOD.

Konektor Prizm® LightTurn®, ktorý navrhla spoločnosť US Conec, je miniatúrny odnímateľný konektor, ktorý spája optickú cestu vlákien cez šošovky s aktívnymi komponentmi na doske plošných spojov. Konštrukcia konektora umožňuje pripojenie až 12 vlákien, optimalizovaných pre viacmodové 50um vlákna a vlnovú dĺžku 850 nm. Konektorový hardvér je k dispozícii pre dve základné konštrukcie káblov – pre holý páskový kábel a tenký okrúhly kábel s 2 mm vonkajším plášťom. Zväzok s konektorom Prizm® LightTurn® na jednej strane je na druhej strane zvyčajne ukončený viacvláknovým konektorom, ako je MT, MTP®, Prizm® MT alebo MXC®, ktoré sa zvyčajne používajú ako rozhranie zariadenia na okraji karty.

Spoločnosť SYLEX ponúka zväzky so základnou konštrukciou s 12 vláknovými konektormi, ako aj zložitejšie vejárovité zväzky s konektorom s vysokým počtom vlákien na jednom konci (napr. MT/MTP 24/48/72 vlákien, MXC 24/48f) a niekoľkými konektormi Prizm® LightTurn® na druhom konci.

Dostupný štandardný dizajn si môžete pozrieť na našej webovej stránke alebo kontaktovať našu obchodného zástupcu s vašou požiadavkou.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.