Novinky

Vysledovateľnosť a údaje v reálnom čase – kľúč k vynikajúcej výrobe

Vo svete riadenom údajmi a rýchlo sa meniacimi podmienkami na trhu potrebujú spoločnosti nástroje na zachovanie svojej flexibility, spoľahlivosti a efektívnosti so zameraním na lepšiu schopnosť reagovať na potreby zákazníkov prostredníctvom bezpečných informácií v reálnom čase. Na splnenie tohto cieľa a úspešné fungovanie výrobného podniku sa zaväzujeme dlhodobo zlepšovať kontrolu nad našimi výrobnými procesmi. Preto sme teraz hrdí na to, že sme do našej výroby zaviedli sofistikovaný systém sledovania čiarových kódov. Toto riešenie mení každodenné inteligentné zariadenia na výkonný systém čiarových kódov, ktorý zhromažďuje a zobrazuje dôležité výrobné údaje v reálnom čase. Prináša nám spoľahlivé údaje pre každodenné prevádzkové rozhodnutia a je tiež nevyhnutný pre dlhodobé plánovanie. Náš systém čiarových kódov predstavuje aj pomerne silný nástroj na riadenie kontroly kvality. Úplná vysledovateľnosť výrobného procesu zvyšuje hodnotu konečného výrobku tým, že zabezpečuje kvalitu a eliminuje neefektívnosť procesu.

Dana Synaková, generálna riaditeľka

Kľúčové výhody

  • sledovateľnosť každého výrobku počas celého výrobného procesu s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň kvality a zlepšenia výrobku
  • Monitorovanie a vizualizácia výrobného toku s cieľom identifikovať úzke miesta a oneskorenia
  • Lepšie riadenie rozmiestnenia pracovnej sily s cieľom zvýšiť produktivitu
  • Monitorovanie výkonu zamestnancov s cieľom zabezpečiť konzistentné pracovné normy
  • Efektivita dosiahnutá znížením počtu papierov a priamym prístupom k technickým výkresom, pracovným pokynom a internej objednávkovej karte prostredníctvom tabletu pre každého operátora

Ďalšie informácie vám poskytne váš obchodný zástupca.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.