Prepojovacie riešenia

Moduly MTP

Produkty

  • Modul Plug & Play štandardnej veľkosti pre 12 pripojení. Používa sa ako rozdeľovací bod z chrbticového MTP kábla na jednotlivé LC porty.
  • Modul Plug & Play polovičnej veľkosti pre 12 pripojení. Používa sa ako rozdeľovací bod z chrbticového kábla MTP na jednotlivé porty LC, čím sa šetrí miesto a ponúka možnosť umiestniť až 8 modulov do štandardného panela 1U Plug & Play
  • Modul Plug & Play štandardnej veľkosti pre 12 pripojení. Používa sa ako rozdeľovací bod z chrbticového MTP kábla na jednotlivé SC porty.
  • Modul Plug & Play štandardnej veľkosti pre 12 pripojení. Používa sa ako rozdeľovací bod z back-bone MTP kábla na jednotlivé porty E2000.
  • Modul Plug & Play štandardnej veľkosti pre 24 pripojení. Používa sa ako rozdeľovací bod z chrbticového MTP 24-vláknového kábla do portu 24xLC.
  • Modul Plug & Play štandardnej veľkosti pre 24 pripojení. Používa sa ako rozdeľovací bod z 2 back-bone MTP káblov na 24xLC port v dátovom centre s vysokou hustotou.
  • Modul Plug & Play štandardnej veľkosti pre 32 pripojení
  • Používa sa ako rozdeľovací bod z chrbticového kábla MTP na jednotlivé porty MDC
  • Modul Plug & Play štandardnej veľkosti pre 32 pripojení
  • Používa sa ako rozdeľovací bod z chrbticového kábla MTP na jednotlivé porty SN

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.