Novinky

Zdedili sme len jedného zákazníka

Najťažším momentom pre spoločnosť Sylex bol začiatok roka 2004, keď odišiel náš kľúčový partner Molex a Sylexu zostal len jeden zákazník. Našťastie naši zamestnanci spoločnosť silne podporovali, takže dokázala prežiť aj tieto ťažké časy. (Celý článok je k dispozícii v slovenskom jazyku.) 

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.