Snímače a Snímacie systémy

Skenovacie dotazovače S-line

Produkty

Typ: Statické/dynamické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: do 5 kHz

Č. Optických kanálov: 1

Typ: Statické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: Nastaviteľné do: 1Hz

Č. Optických kanálov: 4

Typ: Statické / dynamické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: Nastaviteľné do: 900Hz

Č. Optických kanálov: 4

Typ: Statické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: Nastaviteľné do: 1Hz

Č. Optických kanálov: 16

Typ: Statické

Rozsah vlnovej dĺžky: 80 nm

Vzorkovacia frekvencia: Nastaviteľné do: 0,5Hz

Č. Optických kanálov: 36

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.