Snímače a Snímacie systémy

Teplota / kompenzácia teploty

Produkty

Typ: Snímač povrchovej teploty

Použitie: Meranie povrchovej teploty, chemické a ropné a plynové aplikácie

Spôsob inštalácie: Priama povrchová montáž

Typ: Odolný snímač teploty

Použitie: Kompenzácia teploty alebo lokálne meranie teploty

Spôsob inštalácie: Možnosť zabudovania do betónu alebo malty, povrchová montáž

Predchádzajúca generácia produktu je TP-02

Typ: Snímač povrchovej teploty

Použitie: Kompenzácia teploty alebo lokálne meranie teploty

Spôsob inštalácie: Povrchová montáž – lepené alebo vlastné držiaky

Typ: Povrchový vysokoteplotný senzor

Použitie: Kompenzácia teploty alebo lokálne meranie teploty

Spôsob inštalácie: Povrchová montáž – lepené alebo vlastné držiaky

Typ: Malý snímač teploty

Použitie: Kompenzácia teploty alebo lokálne meranie teploty

Spôsob inštalácie: Vlastné

Typ: Malý viacbodový reťazec snímačov teploty

Použitie: Kompenzácia teploty alebo viacbodové meranie teploty

Spôsob inštalácie: Povrchová montáž – lepenie

Typ: Snímač vysokej teploty

Použitie: Kompenzácia teploty alebo lokálne meranie teploty

Spôsob inštalácie: Povrchová montáž – lepené alebo vlastné držiaky

Typ: Dielektrický snímač teploty

Použitie: Meranie teploty elektrického transformátora

Spôsob inštalácie: Vlastné

Typ: Dielektrický snímač teploty

Použitie: Meranie teploty, zakrivené objekty, teplotná kompenzácia DSP-01

Spôsob inštalácie: Lepidlo

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.